Mälarö Selection

Med Selection sköter vi hela processen kring kompetensanskaffningen fram till att kandidaterna ska djupintervjuas. Vi presenterar kvalificerade kandidater som sökt och håller er uppdaterad genom hela processen med status och statistik.

Det innebär:

 • Analys av ert behov
 • Utformning av annons
 • Publicering
 • Administration kring ”mottagen ansökan” och ”nej tack” till kandidater vi väljer att inte gå vidare med
 • Telefonintervju
 • Muntlig ”nej tack” till alla kandidater som telefonintervjuats
 • Administration kring inbokning av djupintervju hos kund

Med Mälarö Selection når vi ut till alla som söker jobb runt Mälaren samt till dem i vårt kandidatnätverk som matchar profilen. Ert varumärke och kompetensbehov marknadsförs och sprids i följande digitala kanaler:

 • Mälaröjobb
 • Edge of Talent
 • Platsbanken med alla deras samarbetspartners
 • Careerbuilder med alla deras samarbetspartners
 • Mälaröjobbs Sociala Media kanaler; Instagram, Facebook & LinkedIn

Tillval:

 • Digital annonsering via LinkedIn Jobslots
 • Printannonsering i Mälarö Tiding
 • Digital annonsering via Youtube
 • Kampanj i Sociala Medier och målgruppsanpassning
 • Fler annonser
 • Rekryteringssupport
 • Hjälp att skriva annons
 • Intervjufrågor
 • Referenstagning
 • Personalhandböcker
 • Introduktionshandbok

Pris: 10 000 SEK/mån.  Ev Tillval och moms tillkommer på alla paket.