Vår metod

Vi gör det tillsammans med dig som kund och för bästa utfall krävs struktur och planering. För alla våra uppdrag skapar vi en plan i 4 steg för genomförande. Vi vill även uppmuntra dig som kandidat att titta på vår process som vägledning för hur vi jobbar och vad du kommer mötas av i din relation med oss.

 • Analys

  Edge genomför en grundlig genomgång med uppdragsgivare avseende uppdragets karaktär, sammanhang samt kravbild.

  Vi tar gemensamt fram den Pitch som vi använder för information och marknadsföring av uppdrag och företag. Sammansättning av befintlig införsäljningsinformation gällande företagets verksamhet och mål. Vi går igenom lämpliga och önskade kanaler för kandidatsourcing och gör en gemensam tidplan för genomförande och färdigställande.

 • Sourcing

  I kandidatanskaffningsfasen arbetar vi parallellt med annonsering, i valda kanaler samt uppsökande och kontaktande av kandidater i öppna sociala nätverk, tillgängliga kandidatdatabaser samt befintliga kandidatnätverk allt i enlighet med i enlighet med upprättad sourcingprofil.

 • Validering

  De kandidater som visar intresse och matchar kraven väljs ett antal kandidater ut till validering. I en kompetensbaserad intervjumetodik granskas genomförda uppdrag, uppnådda resultat kunskap och erfarenheter. Under djupintervjun diskuteras även kandidatens ambition, motivatorer, förväntningar samt personliga egenskaper. Lämpliga kandidater presenteras för er som kund och er rekryteringsprocess startar. Edge of talent kompletterar valideringen med referenstagning och färdighets- alternativt personlighetstester.

 • Uppföljning

  Vårt mål är nöjda kandidater och nöjda kunder med blomstrande karriärer och verksamheter som resultat. Vi finns med våra kunder och kandidater långsiktigt via dialog och Uppföljning.

  Edge of Talent värnar om din integritet både som kandidat och som företag och alla våra uppdrag genomförs med hänsyn, respekt och nödvändig konfidentialitet.